Hur klarar sig modebranschen i en pandemi?

Hur klarar sig modebranschen i en pandemi?

Boston Consulting Group (BCG), som är ett av världens mest kända företag när det kommer till management consulting, har släppt en rapport i coronakrisens spår som anger att mer än 30 % av modebranschens företag förväntas slås ut helt under pandemin. I rapporten kan vi läsa att av de 500 tillverkare inom modebranschen som tillfrågats om de blivit drabbade av stoppade ordrar svarar 86 % att så är fallet. Vi kan även se att 40 % har svårt att betala ut löner till sina anställda.

Som en reaktion på denna kris har flera företag övergett sina hållbarhetsmål när det kommer till miljö- och socioekonomi. Ett problem som lyfts upp i rapporten är att många företag inom mode- och lyxkonsumtion sitter på ett lageröverskott på 60 % och därmed lägger hållbarhetsarbetet åt sidan när de egentligen borde tänka kreativt på exempelvis återbruk och uthyrning.

Ett stort modeföretag berättar att de bland annat har fått göra avsteg från sitt jämlikhetsarbete i vissa fabriker. De berättar vidare hur pandemin har gjort det svårare för dem att arbeta med förbättrade villkor i fabrikerna samt att kvalitetsarbetet gällande vatten och kemikalier har fått stå till sidan när fabrikerna varit och är helt eller delvis stängda.

Enligt rapporten så kommer de företag som jobbar vidare med sitt hållbarhetsarbete och tar sig levande ur krisen att vara vinnande. Produkter associerade med kollektivt ansvar, förtroende och välmående kommer att vara efterfrågade när krisen är över. Modeföretagen bör därmed prioritera investeringar i hållbarhetsarbete och nytänkande när det gäller miljö- och socioekonomiska faktorer.

En jätte i branschen, en modeplattform, har nyligen gått ut med att de växlar upp sitt hållbarhetsarbete och blir först i världen med fastställda vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Målen är bland annat att minska koldioxidutsläppen med 80 % fram till 2025.

klara
klara